Kontakt

Masz pytanie?

Schowek
0
Twój koszyk 0,00 zł
Twój koszyk jest pusty

Jakie są techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego?

19 - 02 - 2023

ŚRODKI I SPOSOBY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

Ochrona przeciwpożarowa - polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

 1. zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
 2. zapewnianie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz na rzecz ochrony ludności;
 3. prowadzenie działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

 

Wśród wspomnianych powyżej środków profilaktyki przeciwpożarowej wyróżnia się:

ŚRODKI ORGANIZACYJNE:

 • Regulamin przeciwpożarowe i plany alarmowe
 • Oznakowanie sprzętu ppoż. o dróg ewakuacyjnych
 • Plany dróg ewakuacyjnych i ratunkowych
 • Szkolenia z zakresu ochrony ppoż.

 

ŚRODKI BUDOWLANE:

 • Odstępy bezpieczeństwa
 • Odporność ogniowa
 • Podział na strefy pożarowe

 

TECHNICZNE ŚRODKI OCHROBY PRZECIWPOŻAROWEJ:

 • Instalacje sygnalizacji pożarowej i instalacje systemów gaśniczych
 • Wyciągi dymu i ciepła
 • Doprowadzenie wody gaśniczej

 

Aby odpowiednio dobrać odpowiednie środki ochrony przeciwpożarowej w pierwszej kolejności powinno się przeprowadzić analizę występujących w obiekcie zagrożeń. Czy w budynku wykorzystywane są materiały niebezpieczne? Jak duże jest ryzyko wystąpienia pożaru?  

OCENA ZAGROŻEŃ, KROKI:

Krok 1: ZBIERANIE I ANALIZA INFORMACJI

Zbieranie i analiza informacji jest najważniejszym etapem oceny występujących w obiekcie zagrożeń. Bez fachowo wykonanej oceny, nie sposób jest odpowiednio dobrać systemów ochrony ppoż. Ocena ryzyka powinna zostać zrealizowana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Do analizę poddaje się m.in. charakter wykonywanej działalności, obecność materiałów niebezpiecznych w obiekcie, plan przestrzeni, ilość i rodzaj miejsc pracy.

Krok 2: OKREŚLENIE POZIOMU ZAGROŻENIA POŻAROWEGO

Rzetelnie wykonana analiza informacji pomoże w określeniu poziomu zagrożenia pożarowego. Najczęściej określany jest on w skali trzystopniowej. Wyróżnia się zagrożenie normalne, zagrożenie podwyższone i wysokie zagrożenie pożarem.

Krok 3: DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO POZIOMU ZAGROŻENIA

Środki ochrony ppoż. dobierane są na podstawie poziomu zagrożenia pożarowego. Jeśli w przeprowadzonej ocenie ustalono poziom „normalny”, zastosowanie znają podstawowe środki ochrony. W przypadku podwyższonego lub wysokiego poziomu zagrożenia zastosowane powinny zostać środki dodatkowe.

Krok 4: WERYFIKACJA SKUTECZNOŚCI WPROWADZONYCH ŚRODKÓW OCHRONY

W ramach prowadzonej oceny zagrożeń należy również sprawdzić, czy zastosowane środki ochrony są skuteczne. Ocena realizowana jest przez analizę teoretyczną.

 

TECHNICZNE ŚRODKI ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO:

Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego to: urządzenia, sprzęt, instalacje i rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.

Stosowanie technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych ma na celu:

 • Wczesne wykrycie pożaru
 • Ugaszenie pożaru we wstępnej jego fazie
 • Przeprowadzenie sprawnej ewakuacji
 • Alarmowanie o niebezpieczeństwie
 • Minimalizowanie strefy zagrożenia.

 

RODZAJE TECHNICZNYCH ŚRODKÓW ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO:

 

Urządzenia przeciwpożarowe - to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności:

 • stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,
 • urządzenia inertyzujące,
 • urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym
  • urządzenia sygnalizacyjno - alarmowe,
  • urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i 
  • urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego
 • hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe
 • hydranty zewnętrzne
 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych
 • przeciwpożarowe klapy odcinaj odcinające
 • urządzenia oddymiające
 • urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki,
 • kurtyny dymowe
 • drzwi i bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe
 • wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych;

 

Instalacje przeciwpożarowe

 • półstałe urządzenia gaśnicze - zraszacze,
 • oświetlenie awaryjne i przeszkodowe,
 • instalacje wodociągowe przeciwpożarowe (hydranty wewnętrzne i zewnętrzne),
 • instalacje odgromowe.

  

Podręczny sprzęt gaśniczy- służy do zwalczania pożarów w ich początkowym stadium. Cechuje się stosunkowo dużą prostotą obsługi i konstrukcji oraz dużą niezawodnością w działaniu.
Do podręcznego sprzętu gaśniczego zaliczamy:

 • gaśnice
 • hydronetki
 • koce gaśnicze
 • tłumice
 • sita kominowe

 

Rozwiązania budowlane ich celem jest zapobieganie występowania i rozprzestrzeniania się pożarów, np. poprzez:

 • stosowanie niepalnych materiałów budowlanych,
 • stosowanie środków zapewniających trudnopalność palnych materiałów budowlanych,
 • zabezpieczanie konstrukcji i elementów budowlanych środkami ognioochronnymi,
 • projektowanie przedsionków przeciwpożarowych
 • stosowanie drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych,
 • stosowanie kurtyn i oddzieleń przeciwpożarowych,

 

 Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej możemy również umownie podzielić na: środki bierne oraz środki czynne.

 

Bierne środki ochrony przeciwpożarowej – ich celem nadrzędnym jest zwiększenie odporności ogniowej elementów budowlanych, jak również zmniejszenie rozmiarów zagrożenia do wielkości strefy pożarowej:

Przykłady biernych środków ochrony przeciwpożarowej: zabezpieczenie elementów konstrukcji budowlanej, zastosowanie ogniochronnych materiałów palnych, instalacja drzwi i klap przeciwpożarowych

 

Czynne środki ochrony przeciwpożarowej – ich celem jest usprawnienie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz sygnalizacja stanu niebezpieczeństwa.

Przykłady czynnych środków ochrony przeciwpożarowej: systemy sygnalizacji pożaru, stałe urządzenia gaśnicze, dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Dodaj komentarz

Wymagane*

Administratorem danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza jest Fire And Gas sp. z o.o. sp.k
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w Polityce prywatności.

Ostatnio na blogu

Ochrona przeciwpożarowa systemów magazynowania energii z Sinorix
Ochrona przeciwpożarowa systemów magazynowania energii...Od momentu wprowadzenia na rynek na początku lat 90. ubiegłego wieku akumulatory litowo-jonowe zdobyły popularność w wielu różnych...
Kto ponosi konsekwencje nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej?
Kto ponosi konsekwencje nieprawidłowości w zakresie...Ochrona ppoż definicja: Zgodnie z ustawą - Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę...
Na tej stronie używamy plików cookies, w których mogą być zapisywane Twoje dane osobowe, w celu gromadzenia danych analitycznych i marketingowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności/polityce cookies.Akceptuję i przechodzę do serwisu