Kontakt

Masz pytanie?

Schowek
0
Twój koszyk 0,00 zł
Twój koszyk jest pusty

Znaki bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa to wymagane elementy architektury bezpieczeństwa w wielu sektorach gospodarki i usług publicznych. Prezentowana kategoria zawiera kompleksową ofertę oznakowania bezpieczeństwa, znaków ostrzegawczych, BHP i przeciwpożarowych. Wymogi prawne nakazują umieszczenie w odpowiednich miejscach takich oznaczeń, a ich brak podlega penalizacji. W naszym sklepie znajdziesz wszystkie przepisowe oznaczenia, których możesz potrzebować w swojej firmie. Zapoznaj się z całą naszą ofertą znaków bezpieczeństwa i BHP już teraz! 

Widok
Sortuj
Liczba
1
10
ZNAK Kurek główny instalacji gazowej 22x15 F104
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
5 dni roboczych
11,07 zł
ZNAK Alarm pożarowy ROP 10x10 F005
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
5,29 zł
ZNAK Alarm pożarowy ROP 15x15 F005
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
7,50 zł
ZNAK Alarm pożarowy ROP 20x20 F005
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
11,69 zł
ZNAK Alarm pożarowy ROP 35x35 F005
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
5 dni roboczych
36,90 zł
ZNAK Alarm pożarowy ROP 3D z regulacją kąta 20x20 F005-3D-R
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
40,59 zł
ZNAK Alarm pożarowy ROP 3D z regulacją kąta 15x15 F005-3D-R
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
5 dni roboczych
30,87 zł
ZNAK Alarm pożarowy ROP 3D z regulacją kąta 35x35 F005-3D-R
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
5 dni roboczych
116,85 zł
ZNAK Alarm pożarowy ROP 50x50 F005
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
5 dni roboczych
71,34 zł
ZNAK Alarmowy sygnalizator akustyczny 15x15 F119
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
7,50 zł
ZNAK Alarmowy sygnalizator akustyczny 20x20 F119
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
11,56 zł
ZNAK Aparat oddechowy 20x20 E029
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
5 dni roboczych
11,56 zł
ZNAK Apteczka pierwsza pomoc 15x15 E003-3D_R 3D z regulacją kąta
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
5 dni roboczych
30,63 zł
ZNAK Apteczka pierwsza pomoc 20x20 E003-3D_R 3D z regulacją kąta
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
5 dni roboczych
40,59 zł
ZNAK Apteczka pierwsza pomoc 35x35 E003-3D_R 3D z regulacją kąta
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
5 dni roboczych
116,85 zł
ZNAK Awaryjne otwieranie drzwi 15x10 E201
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
5,66 zł
ZNAK Brama napowietrzająca Nie zastawiać 25x35 TN413_TBN-1
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
9,84 zł
ZNAK Brama pożarowa 68x23 T240
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
19,16 zł
ZNAK Brama pożarowa Nie zastawiać 68x23 T245
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
19,16 zł
ZNAK Brama pożarowa Nie zastawiać 70x25 T247
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
19,16 zł
ZNAK Brama ppoż. Nie zastawiać 25x35 TN401
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
9,84 zł
ZNAK Centrala sygnalizacji pożaru 10x15 F120
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
7,38 zł
ZNAK Ciągnąć aby otworzyć drzwi lewe 15x15 E058
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
6,27 zł
ZNAK Defibrylator AED 15x15 E010
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
5 dni roboczych
7,50 zł
Widok
Sortuj
Liczba
1
10
1
10

Rodzaje znaków bezpieczeństwa i ich zastosowanie

Oznakowanie bezpieczeństwa służy do ułatwienia podjęcia działań ratunkowych i ewakuacyjnych w sytuacji kryzysowej. Zastosowanie tych produktów wchodzi w skład architektury bezpieczeństwa, która powinna obowiązywać w każdym budynku publicznym oraz wyszczególnionych przez prawo obiektach przemysłowych oraz komercyjnych. Dzięki umieszczeniu odpowiedniego oznakowania ostrzegawczego pracownicy, klienci i osoby postronne będą wiedziały, w którym kierunku należy się udać w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, a także gdzie znajdują się konkretne sprzęty bezpieczeństwa (np. gaśnice, wąż strażacki, topór strażacki). Wszystkie znaki bezpieczeństwa muszą spełniać wyznaczone normy. W naszym sklepie znajdziesz znaki bezpieczeństwa, piktogramy, tablice i naklejki, które są zgodne z obowiązującymi normami dla takich produktów.

Oznakowanie bezpieczeństwa a wymogi prawne

Obowiązek stosowania znaków bezpieczeństwa wynika z kilku podstaw prawnych. Najważniejsze regulacje wprowadzają:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa,

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 kwietnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Ponadto oznakowanie bezpieczeństwa jest wymagane ze względu na konieczność stosowania zasad BHP w zakładach pracy. Znaki bezpieczeństwa BHP ー ich wymogi i rodzaje ー opisane są dokładnie w następujących normach:

 • PN-93/N-01256/03 ー Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.

 • PN-92/N-01252 ー Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.

 • PN-92/N-01256/01 ー Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

 • PN-92/N-01256/02 ー Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

 • PN-N-01256-5:1998 ー Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach przeciwpożarowych.

 • PN-N-01256-4:1997 ー Znaki bezpieczeństwa Techniczne środki przeciwpożarowe.

 • PN-88/E-08501 ー Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

 • PN-74/T-06260 ー Źródła promieniowanie elektromagnetycznego. Znaki ostrzegawcze.

 • PN-79/J-08002 ー Źródła promieniowania jonizującego. Znaki ostrzegawcze.

Kupując w naszym sklepie, zyskuje się pewność, że znaki są zgodne z obowiązującymi normami BHP. Ich stosowanie rekomendowane jest również w sytuacji, gdy dana firma nie ma obowiązku prawnego ich wykorzystywania. Zamontowanie takich informacji pomoże jednak w każdej sytuacji i w każdym miejscu, jeśli zdarzy się konieczność przeprowadzenia ewakuacji lub okoliczności kryzysowe.

Tablice i znaki bezpieczeństwa BHP

Oznakowanie bezpieczeństwa występuje w różnych formach. Najwięcej znaków należy do grupy informacyjnych znaków bezpieczeństwa, które wskazują, gdzie znajdują się potrzebne sprzęty ratunkowe, ppoż. oraz medyczne. Osobną kategorią prawidłowego systemu architektury bezpieczeństwa są znaki bezpieczeństwa BHP. W tym zakresie wyróżnia się tablice BHP, które pokazują drogę ewakuacyjną, ale mogą także pokazywać wiele innych informacji w zależności od indywidualnego charakteru zakładu pracy i budynku. Przykładem tabliczki BHP będzie również znak informujący o tym, że niedaleko nas znajduje się klatka schodowa lub winda. Osobnym zagadnieniem są tzw. instrukcje BHP. To tabliczki, które nie mają funkcji informacyjnej i nie są przeznaczone do bezpośredniego użytku w trakcie szybkich procesów ratunkowych i ewakuacji. Ich celem jest przekazywanie informacji o obowiązujących w danym zakładzie pracy normach BHP. Wiele miejsc pracy ma obowiązek wywieszenia w miejscu łatwo dostępnym i widocznym tablic bezpieczeństwa. Są one obowiązkowe m.in. w restauracjach i w zakładach przemysłowych.

Znaki bezpieczeństwa ー piktogramy

Prezentowane produkty często określane są jako piktogramy. Znaki bezpieczeństwa mają po prostu konstrukcję piktogramową, co oznacza, że składają się wyłącznie z zarezerwowanego dla nich symbolu. Zazwyczaj piktogramem jest ludzka sylwetka, w zależności od rodzaju znaku dodane są inne symbole. Przykładowo, najpopularniejszy znak ewakuacyjny przedstawia piktogram w postaci sylwetki biegnącego człowieka na zielonym tle. Oznakowanie alarmów pożarowych wyraża czerwono-biały piktogram prezentujący płomienie i dłoń dotykającą przycisku. Większość popularnych znaków ostrzegawczych i ewakuacyjnych składa się z piktogramów.

Znaki bezpieczeństwa ー ostrzegawcze, ewakuacyjne, ppoż. i medyczne

Jak zaznaczyliśmy wcześniej, oznakowanie bezpieczeństwa przybiera różne formy, najczęściej piktogramy, ale ma także różną kolorystykę. Poszczególne barwy są zarezerwowane dla danego obszaru powiadamiania, co regulowane jest przez wyszczególnione powyżej normy bezpieczeństwa BHP. Dla informacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej zarezerwowane są tabliczki w kolorystyce czerwonej i czerwono-białej. Specjalistyczne oznakowanie ostrzegawcze wykorzystuje kolorystykę żółtą. Droga ewakuacyjna powinna być oznakowana za pomocą znaków w kolorze zielonym bądź biało-zielonym. Oznakowanie medyczne najczęściej wykorzystuje białą kolorystykę. Poszczególne tablice nakazów i zakazów mogą mieć więcej motywów kolorystycznych.

Oznakowanie bezpieczeństwa BHP ー bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Znaki BHP i systemy ostrzegania wizualnego są niezbędne, aby stworzyć bezpieczne i godne zaufania środowisko pracy. Nawet wtedy, gdy dany zakład nie ma obowiązku zastosowania specjalistycznych oznaczeń, warto się w nie wyposażyć ー zwłaszcza, że oznakowanie bezpieczeństwa jest bardzo tanie. Należy też pamiętać o tym, że w razie stwierdzenia w trakcie kontroli urzędowej braku stosowania odpowiednich oznaczeń przez przedsiębiorstwo, firma powinna się liczyć z konsekwencjami prawnymi oraz finansowymi.

ZARZĄDZAJ PLIKAMI COOKIE
Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej