Kontakt

Masz pytanie?

Schowek
0
Twój koszyk 0,00 zł
Twój koszyk jest pusty

Znaki bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa to wymagane elementy architektury bezpieczeństwa w wielu sektorach gospodarki i usług publicznych. Prezentowana kategoria zawiera kompleksową ofertę oznakowania bezpieczeństwa, znaków ostrzegawczych, BHP i przeciwpożarowych. Wymogi prawne nakazują umieszczenie w odpowiednich miejscach takich oznaczeń, a ich brak podlega penalizacji. W naszym sklepie znajdziesz wszystkie przepisowe oznaczenia, których możesz potrzebować w swojej firmie. Zapoznaj się z całą naszą ofertą znaków bezpieczeństwa i BHP już teraz! 

Widok
Sortuj
Liczba
1
10
Kurek główny instalacji gazowej 22x15 F104
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
5 dni roboczych
10,61 zł
Alarm pożarowy ROP 10x10 F005
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
4,31 zł
Alarm pożarowy ROP 15x15 F005
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
7,28 zł
Alarm pożarowy ROP 20x20 F005
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
11,22 zł
Alarm pożarowy ROP 35x35 F005
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
5 dni roboczych
39,64 zł
Alarm pożarowy ROP 3D z regulacją kąta 20x20 F005-3D-R
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
40,15 zł
Alarm pożarowy ROP 3D z regulacją kąta 15x15 F005-3D-R
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
5 dni roboczych
30,71 zł
Alarm pożarowy ROP 3D z regulacją kąta 35x35 F005-3D-R
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
5 dni roboczych
116,85 zł
Alarm pożarowy ROP 50x50 F005
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
5 dni roboczych
70,11 zł
Alarmowy sygnalizator akustyczny 15x15 F119
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
5 dni roboczych
8,00 zł
Alarmowy sygnalizator akustyczny 20x20 F119
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
5 dni roboczych
11,22 zł
Aparat oddechowy 20x20 E029
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
5 dni roboczych
11,54 zł
Apteczka pierwsza pomoc 15x15 E003-3D_R
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
5 dni roboczych
30,32 zł
Apteczka pierwsza pomoc 20x20 E003-3D_R
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
5 dni roboczych
40,15 zł
Apteczka pierwsza pomoc 35x35 E003-3D_R
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
5 dni roboczych
116,85 zł
Awaryjne otwieranie drzwi 15x10 E201
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
4,86 zł
Brama napowietrzająca Nie zastawiać 25x35 TN413_TBN-1
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
9,58 zł
Brama pożarowa 68x23 T240
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
19,16 zł
Brama pożarowa. Nie zastawiać 68x23 T245
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
19,16 zł
Brama pożarowa. Nie zastawiać 70x25 T247
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
19,16 zł
Brama ppoż. Nie zastawiać 25x35 TN401
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
9,58 zł
Centrala sygnalizacji pożaru 10x15 F120
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
24 H
7,38 zł
Ciągnąć aby otworzyć drzwi lewe 15x15 E058
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
5 dni roboczych
6,31 zł
Defibrylator AED 15x15 E010
Znaki bezpieczeństwa Bold
Dostępny
5 dni roboczych
7,43 zł
Widok
Sortuj
Liczba
1
10
1
10

Rodzaje znaków bezpieczeństwa i ich zastosowanie

Oznakowanie bezpieczeństwa służy do ułatwienia podjęcia działań ratunkowych i ewakuacyjnych w sytuacji kryzysowej. Zastosowanie tych produktów wchodzi w skład architektury bezpieczeństwa, która powinna obowiązywać w każdym budynku publicznym oraz wyszczególnionych przez prawo obiektach przemysłowych oraz komercyjnych. Dzięki umieszczeniu odpowiedniego oznakowania ostrzegawczego pracownicy, klienci i osoby postronne będą wiedziały, w którym kierunku należy się udać w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, a także gdzie znajdują się konkretne sprzęty bezpieczeństwa (np. gaśnice, wąż strażacki, topór strażacki). Wszystkie znaki bezpieczeństwa muszą spełniać wyznaczone normy. W naszym sklepie znajdziesz znaki bezpieczeństwa, piktogramy, tablice i naklejki, które są zgodne z obowiązującymi normami dla takich produktów.

Oznakowanie bezpieczeństwa a wymogi prawne

Obowiązek stosowania znaków bezpieczeństwa wynika z kilku podstaw prawnych. Najważniejsze regulacje wprowadzają:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa,

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 kwietnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Ponadto oznakowanie bezpieczeństwa jest wymagane ze względu na konieczność stosowania zasad BHP w zakładach pracy. Znaki bezpieczeństwa BHP ー ich wymogi i rodzaje ー opisane są dokładnie w następujących normach:

 • PN-93/N-01256/03 ー Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.

 • PN-92/N-01252 ー Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.

 • PN-92/N-01256/01 ー Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

 • PN-92/N-01256/02 ー Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

 • PN-N-01256-5:1998 ー Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach przeciwpożarowych.

 • PN-N-01256-4:1997 ー Znaki bezpieczeństwa Techniczne środki przeciwpożarowe.

 • PN-88/E-08501 ー Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

 • PN-74/T-06260 ー Źródła promieniowanie elektromagnetycznego. Znaki ostrzegawcze.

 • PN-79/J-08002 ー Źródła promieniowania jonizującego. Znaki ostrzegawcze.

Kupując w naszym sklepie, zyskuje się pewność, że znaki są zgodne z obowiązującymi normami BHP. Ich stosowanie rekomendowane jest również w sytuacji, gdy dana firma nie ma obowiązku prawnego ich wykorzystywania. Zamontowanie takich informacji pomoże jednak w każdej sytuacji i w każdym miejscu, jeśli zdarzy się konieczność przeprowadzenia ewakuacji lub okoliczności kryzysowe.

Tablice i znaki bezpieczeństwa BHP

Oznakowanie bezpieczeństwa występuje w różnych formach. Najwięcej znaków należy do grupy informacyjnych znaków bezpieczeństwa, które wskazują, gdzie znajdują się potrzebne sprzęty ratunkowe, ppoż. oraz medyczne. Osobną kategorią prawidłowego systemu architektury bezpieczeństwa są znaki bezpieczeństwa BHP. W tym zakresie wyróżnia się tablice BHP, które pokazują drogę ewakuacyjną, ale mogą także pokazywać wiele innych informacji w zależności od indywidualnego charakteru zakładu pracy i budynku. Przykładem tabliczki BHP będzie również znak informujący o tym, że niedaleko nas znajduje się klatka schodowa lub winda. Osobnym zagadnieniem są tzw. instrukcje BHP. To tabliczki, które nie mają funkcji informacyjnej i nie są przeznaczone do bezpośredniego użytku w trakcie szybkich procesów ratunkowych i ewakuacji. Ich celem jest przekazywanie informacji o obowiązujących w danym zakładzie pracy normach BHP. Wiele miejsc pracy ma obowiązek wywieszenia w miejscu łatwo dostępnym i widocznym tablic bezpieczeństwa. Są one obowiązkowe m.in. w restauracjach i w zakładach przemysłowych.

Znaki bezpieczeństwa ー piktogramy

Prezentowane produkty często określane są jako piktogramy. Znaki bezpieczeństwa mają po prostu konstrukcję piktogramową, co oznacza, że składają się wyłącznie z zarezerwowanego dla nich symbolu. Zazwyczaj piktogramem jest ludzka sylwetka, w zależności od rodzaju znaku dodane są inne symbole. Przykładowo, najpopularniejszy znak ewakuacyjny przedstawia piktogram w postaci sylwetki biegnącego człowieka na zielonym tle. Oznakowanie alarmów pożarowych wyraża czerwono-biały piktogram prezentujący płomienie i dłoń dotykającą przycisku. Większość popularnych znaków ostrzegawczych i ewakuacyjnych składa się z piktogramów.

Znaki bezpieczeństwa ー ostrzegawcze, ewakuacyjne, ppoż. i medyczne

Jak zaznaczyliśmy wcześniej, oznakowanie bezpieczeństwa przybiera różne formy, najczęściej piktogramy, ale ma także różną kolorystykę. Poszczególne barwy są zarezerwowane dla danego obszaru powiadamiania, co regulowane jest przez wyszczególnione powyżej normy bezpieczeństwa BHP. Dla informacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej zarezerwowane są tabliczki w kolorystyce czerwonej i czerwono-białej. Specjalistyczne oznakowanie ostrzegawcze wykorzystuje kolorystykę żółtą. Droga ewakuacyjna powinna być oznakowana za pomocą znaków w kolorze zielonym bądź biało-zielonym. Oznakowanie medyczne najczęściej wykorzystuje białą kolorystykę. Poszczególne tablice nakazów i zakazów mogą mieć więcej motywów kolorystycznych.

Oznakowanie bezpieczeństwa BHP ー bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Znaki BHP i systemy ostrzegania wizualnego są niezbędne, aby stworzyć bezpieczne i godne zaufania środowisko pracy. Nawet wtedy, gdy dany zakład nie ma obowiązku zastosowania specjalistycznych oznaczeń, warto się w nie wyposażyć ー zwłaszcza, że oznakowanie bezpieczeństwa jest bardzo tanie. Należy też pamiętać o tym, że w razie stwierdzenia w trakcie kontroli urzędowej braku stosowania odpowiednich oznaczeń przez przedsiębiorstwo, firma powinna się liczyć z konsekwencjami prawnymi oraz finansowymi.

Na tej stronie używamy plików cookies, w których mogą być zapisywane Twoje dane osobowe, w celu gromadzenia danych analitycznych i marketingowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności/polityce cookies.Akceptuję i przechodzę do serwisu