Kontakt

Masz pytanie?

Schowek
0
Twój koszyk 0,00 zł
Twój koszyk jest pusty

Gaśnice śniegowe - zastosowanie

06 - 05 - 2024

Gaśnica śniegowa (CO2) – wstęp

Gaśnica śniegowa, znana również jako gaśnica CO2, jest urządzeniem gaśniczym, które odgrywa kluczową rolę w zwalczaniu pożarów w specyficznych warunkach i środowiskach. Historia tego typu gaśnicy sięga początków XX wieku, kiedy to zrozumiano potrzebę tworzenia rozwiązań gaśniczych, które nie pozostawiają po sobie śladów i nie powodują dodatkowych uszkodzeń gaszonych przedmiotów.

Gaśnica śniegowa to fascynujący przykład innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, który łączy w sobie zaawansowaną technologię z prostotą użycia. Jej historia i rozwój pokazują, jak ważne jest ciągłe doskonalenie metod ochrony przed ogniem, aby zapewnić bezpieczeństwo ludzi i chronić wartościowe zasoby. Gaśnica śniegowa pozostaje niezastąpionym narzędziem w walce z pożarami, szczególnie tam, gdzie tradycyjne metody gaszenia mogą przynieść więcej szkody niż pożytku.

 

Budowa i działanie gaśnicy śniegowej

Gaśnica śniegowa, znana również jako gaśnica CO2, jest jednym z najbardziej efektywnych urządzeń przeznaczonych do walki z ogniem w specyficznych warunkach. Środek gaśniczy w gaśnicy śniegowej to skroplony dwutlenek węgla (CO2), który pod wysokim ciśnieniem jest przechowywany w butli. Kiedy gaśnica jest aktywowana, CO2 szybko się rozpręża, a jego temperatura gwałtownie spada do około -78°C, przekształcając się w suchy lód.

Działanie gaśnicze gaśnicy śniegowej polega na dwóch kluczowych mechanizmach: po pierwsze, odcina ona dostęp tlenu do palącego się materiału, a po drugie, znacząco obniża temperaturę, co pomaga w szybkim ugaszeniu ognia. Jest to szczególnie przydatne w przypadku pożarów klasy B i C, które obejmują ciecze palne oraz gazy.

Konstrukcja gaśnicy śniegowej jest stosunkowo prosta, ale wymaga precyzyjnego wykonania i stosowania materiałów wysokiej jakości, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność działania. Butla musi być regularnie sprawdzana i poddawana testom ciśnieniowym, aby zapewnić jej niezawodność.

Gaśnica śniegowa składa się z kilku kluczowych elementów, m.in.:

 • Butla ciśnieniowa: Jest to pojemnik, w którym przechowywany jest skroplony CO2. Butla ta musi wytrzymywać bardzo wysokie ciśnienie, ponieważ CO2 jest przechowywany w stanie skroplonym.

 • Zawór: Mechanizm umożliwiający kontrolowane uwalnianie CO2 podczas gaszenia pożaru.

 • Rurka wylotowa z dyszą: Przewód, przez który uwalniany jest środek gaśniczy, który po wydostaniu się na zewnątrz zamienia się w "śnieg" CO2. Dysza umożliwia precyzyjne podanie środka gaśniczego do źródła ognia

 • Dźwignia i zawleczka

 

Klasyfikacja i oznaczenia pożarów w Polsce:

Klasyfikacja pożarów i ich oznaczenia są kluczowe dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, pożary są klasyfikowane w zależności od rodzaju palącego się materiału, co ma zasadnicze znaczenie dla wyboru odpowiednich środków gaśniczych.

Klasy pożarów w Polsce są zgodne z normą europejską i obejmują:

 • Klasa A: Pożary ciał stałych, głównie materiałów organicznych, które tleją lub palą się tworząc żar. Przykłady to drewno, papier, tkaniny, niektóre tworzywa sztuczne.

 • Klasa B: Pożary cieczy lub substancji ciekłych, które mogą być łatwopalne, takie jak benzyna, oleje, lakiery, alkohole.

 • Klasa C: Pożary gazów palnych, takich jak metan, propan, wodór.

 • Klasa D: Pożary metali, w tym takich metali jak magnez, tytan, sód, potas.

 • Klasa F (znana również jako Klasa K w niektórych krajach): Pożary tłuszczów i olejów kuchennych, które często występują w kuchniach restauracyjnych.

Oznaczenia tych klas pożarów są reprezentowane przez odpowiednie symbole, które pomagają w szybkim rozpoznaniu typu pożaru i wyborze odpowiedniego środka gaśniczego. Na przykład, pożary klasy A są zazwyczaj oznaczane symbolem płomienia z literą A, podczas gdy pożary klasy B mają symbol płomienia z literą B.

Ważne jest, aby pamiętać, że nie wszystkie gaśnice są odpowiednie do gaszenia każdego typu pożaru. Na przykład, gaśnice wodne są skuteczne przeciwko pożarom klasy A, ale mogą być niebezpieczne lub nieskuteczne w przypadku pożarów klasy B lub C. Dlatego też, wybór i stosowanie odpowiednich środków gaśniczych jest niezbędne dla skutecznej walki z pożarami i zapewnienia bezpieczeństwa.

Zrozumienie klas pożarów i ich oznaczeń jest nie tylko ważne dla profesjonalistów zajmujących się bezpieczeństwem, ale także dla ogółu społeczeństwa. Wiedza ta może pomóc w szybkiej i skutecznej reakcji w przypadku pożaru, co może uratować życie i mienie. Dlatego też edukacja na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiednich środków gaśniczych powinna być priorytetem zarówno dla instytucji, jak i indywidualnych użytkowników.

 

Zastosowanie gaśnicy śniegowej

Gaśnica śniegowa, jest niezastąpionym narzędziem w walce z pożarami klasy B, które obejmują łatwopalne ciecze i substancje ciekłe oraz do gaszenia urządzenia elektryczne pod napięciem.

Gaśnice śniegowe są szczególnie przydatne w miejscach, gdzie istotne jest uniknięcie zanieczyszczenia gaszonych przedmiotów i pomieszczeń, jak np. w laboratoriach, szpitalach, centrach danych czy studiach nagraniowych. Są one również nieocenione w przypadku pożarów urządzeń elektrycznych, ponieważ CO2 nie przewodzi prądu, co pozwala na bezpieczne ugaszenie ognia bez ryzyka porażenia elektrycznego.

Należy jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach bezpieczeństwa przy używaniu gaśnic śniegowych. Ze względu na bardzo niską temperaturę środka gaśniczego, istnieje ryzyko odmrożeń, dlatego osoba używająca gaśnicy powinna chronić swoje ręce i twarz. Ponadto, gaśnice śniegowe nie są odpowiednie do gaszenia pożarów klasy A (materiały stałe, takie jak drewno, papier, tkaniny) oraz F (oleje i tłuszcze kuchenne).

Zastosowanie gaśnic śniegowych - typy pożarów


Wady i zalety gaśnic śniegowych:

Jak każde urządzenie, gaśnice śniegowe mają swoje zalety i wady, które warto rozważyć przed ich zakupem i zastosowaniem.

Zalety gaśnic śniegowych:

 • Brak zanieczyszczenia gaszonych przedmiotów i pomieszczeń – gaśnice śniegowe nie pozostawiają resztek w postaci wody czy proszku, co jest szczególnie ważne w miejscach, gdzie czystość jest priorytetem.

 • Skuteczność w gaszeniu pożarów z grupy B (ciecze i materiały topiące się) – gaśnice te są efektywne w walce z pożarami, które wymagają szybkiego odcięcia dostępu tlenu.

 • Bezpieczeństwo dla urządzeń elektrycznych – gaśnice śniegowe mogą być używane do gaszenia urządzeń pod napięciem do 1000 V, co czyni je przydatnymi w wielu sytuacjach przemysłowych i biurowych.

Wady gaśnic śniegowych:

 • Duża masa w porównaniu z innymi gaśnicami – gaśnice śniegowe są cięższe, co może utrudniać ich szybkie przenoszenie i użycie w nagłych przypadkach.

 • Ograniczona skuteczność na otwartej przestrzeni – działanie gaśnic śniegowych może być mniej efektywne na zewnątrz, gdzie warunki atmosferyczne mogą zakłócać strumień CO₂.

 • Ryzyko obrażeń przy niewłaściwym użyciu – ze względu na bardzo niską temperaturę dwutlenku węgla, istnieje ryzyko dodatkowych obrażeń, jeśli gaśnica zostanie użyta do gaszenia ludzi.

Podsumowując, gaśnice śniegowe są cennym narzędziem w walce z pożarami, szczególnie w środowiskach wymagających czystości i bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych. Jednak ich waga i ograniczenia w użyciu na zewnątrz wymagają przemyślanej decyzji o ich zastosowaniu. Przed zakupem warto rozważyć specyfikę danego miejsca i potencjalne scenariusze, w których gaśnica miałaby być używana.

 

Czy gaśnice śniegowe są bezpieczne dla ludzi?

Ze względu na ekstremalnie niską temperaturę, gaśnice śniegowe nie powinny być używane do gaszenia ludzi. Kontakt skóry z tak zimnym środkiem gaśniczym może spowodować poważne odmrożenia i urazy. Dlatego też, podczas używania gaśnicy śniegowej, należy zachować szczególną ostrożność i nie kierować strumienia CO2 na osoby.

Podczas obsługi gaśnicy śniegowej zaleca się trzymanie jej tylko za uchwyty i unikanie kontaktu z wylotem, aby zminimalizować ryzyko odmrożeń. Ponadto, gaśnice te są cięższe niż inne typy gaśnic, co może być pewnym utrudnieniem podczas ich transportu i użycia.

Warto również pamiętać, że gaśnice śniegowe mają ograniczony czas działania, zazwyczaj nie dłuższy niż 10 sekund, co oznacza, że są one przeznaczone do szybkiego i celowanego użycia w sytuacjach awaryjnych. Regularne szkolenia z obsługi gaśnic oraz znajomość procedur bezpieczeństwa są kluczowe dla zapewnienia skuteczności i bezpieczeństwa podczas ich użytkowania.

Podsumowując, gaśnice śniegowe są bezpieczne dla ludzi pod warunkiem, że są używane zgodnie z zaleceniami i z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Ich właściwości sprawiają, że są one niezastąpionym narzędziem w walce z pożarami w specyficznych środowiskach, ale wymagają one również świadomego i odpowiedzialnego podejścia ze strony użytkowników. Bezpieczeństwo zawsze powinno być najwyższym priorytetem przy każdej interwencji gaśniczej.

 

Przepisy prawa i normy

W Polsce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, gaśnice są klasyfikowane według typu pożaru, który mogą ugasić. Oznaczenia te to: A – dla materiałów stałych, B – dla cieczy i materiałów stałych topiących się, C – dla gazów, D – dla metali, oraz F – dla tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Gaśnica śniegowa jest szczególnie skuteczna przy pożarach z grupy B, co obejmuje ciecze palne, takie jak alkohol, aceton, nafta, oleje, lakiery, tłuszcze, parafina. Jest to ważne, ponieważ pożary te mogą prowadzić do powstania mieszanki wybuchowej, a szybkie i skuteczne ugaszenie jest kluczowe dla bezpieczeństwa.

Każda gaśnica śniegowa musi być wyraźnie oznakowana i zawierać informacje takie jak typ, wielkość znamionowa, skuteczność gaśnicza, instrukcje obsługi, piktogramy grup pożarów, środki ostrożności przy gaszeniu urządzeń elektrycznych oraz ostrzeżenia dotyczące toksyczności. Ponadto, gaśnice te podlegają regularnym przeglądom i konserwacji, aby zapewnić ich niezawodność w razie potrzeby.

W Polsce, zgodnie z normą PN-EN 3-7+A1:2008, wszystkie gaśnice powinny być koloru czerwonego, co ułatwia ich szybkie zlokalizowanie w przypadku pożaru.

Ważne jest, aby gaśnica śniegowa była łatwo dostępna i mogła być użyta niezwłocznie momentu wykrycia pożaru. Mocowanie gaśnicy powinno być proste, a jej odczepienie intuicyjne, co jest istotne w sytuacji nagłej, gdy liczy się każda sekunda.

 

Jak dobrać gaśnicę śniegową

Przy wyborze gaśnicy śniegowej należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:

 1. Ergonomia i intuicyjność obsługi: Idealna gaśnica powinna być łatwa w użyciu nawet dla osób, które nie mają doświadczenia w obsłudze urządzeń gaśniczych.
 2. Zastosowanie: Gaśnica śniegowa, znana również jako gaśnica CO2, jest szczególnie skuteczna w gaszeniu pożarów klasy B. Dzięki swojej zdolności do szybkiego obniżania temperatury i wypierania tlenu, gaśnica śniegowa jest idealnym wyborem do ochrony przed pożarami elektrycznymi i płynnymi materiałami palnymi.
 3. Skuteczność w ekstremalnych warunkach: W ekstremalnych warunkach gaśnice śniegowe mogą wykazywać jeszcze większą skuteczność, ponieważ ich główny składnik – CO2 – pozostaje skuteczny nawet w bardzo niskich temperaturach. To sprawia, że są one idealnym wyborem dla miejsc, gdzie tradycyjne metody gaszenia mogą zawieść, na przykład w przemyśle chemicznym, laboratoriach, a także w przestrzeniach, gdzie obecne są ciecze łatwopalne.
 4. Wady: Należy również mieć na uwadze potencjalne wady gaśnic śniegowych, opisane w paragrafie powyżej.

Podsumowując, wybór odpowiedniej gaśnicy śniegowej wymaga zrozumienia przepisów, rodzajów pożarów oraz specyfiki danego miejsca. Pamiętajmy, że odpowiednio dobrana i umiejscowiona gaśnica może uratować życie i mienie, dlatego warto poświęcić czas na dokonanie właściwego wyboru. Dla dodatkowych informacji i porad, zawsze można skonsultować się ze specjalistami w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej lub odwiedzić strony internetowe dedykowane bezpieczeństwu pożarowemu.

 

Gdzie umieścić gaśnicę śniegową

Lokalizacja gaśnicy śniegowej w budynku powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, gaśnice powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby były łatwo dostępne w przypadku pożaru. Idealne miejsca to te blisko potencjalnych źródeł ognia, ale także w miejscach łatwo widocznych i dostępnych dla wszystkich użytkowników obiektu.

W przypadku pojazdów, gaśnica śniegowa powinna być umieszczona w miejscu łatwo dostępnym, tak aby w razie potrzeby można było jej szybko użyć. Najczęściej rekomendowanymi lokalizacjami są pod siedzeniem pasażera lub kierowcy. Ważne jest, aby gaśnica była odpowiednio zabezpieczona i nie przeszkadzała podczas jazdy.

Pamiętajmy, że gaśnica śniegowa wymaga również odpowiedniego przechowywania. Temperatura w pomieszczeniu, w którym jest przechowywana, nie powinna przekraczać 31°C, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia butli z powodu zbyt wysokiego ciśnienia.

Wybór odpowiedniego miejsca dla gaśnicy śniegowej jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności w przypadku pożaru. Należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, aby maksymalizować skuteczność tego ważnego narzędzia przeciwpożarowego.

 

Jak prawidłowo używać gaśnicy śniegowej?

Aby prawidłowo użyć gaśnicy śniegowej, należy przestrzegać kilku kluczowych kroków:

 1. Przygotowanie: Przed użyciem gaśnicy upewnij się, że droga ewakuacyjna jest otwarta i że pożar nie przerasta możliwości gaśnicy. Zawsze pamiętaj o własnym bezpieczeństwie i oceniaj sytuację z rozwagą.
 2. Aktywacja gaśnicy: Aby uruchomić gaśnicę, wyjmij zawleczkę zabezpieczającą, co umożliwi aktywację mechanizmu.
 3. Podejście do ognia: Zbliż się do pożaru zachowując bezpieczną odległość. Należy pamiętać, aby nie kierować strumienia CO2 bezpośrednio na osoby, ze względu na ryzyko odmrożenia.
 4. Użycie gaśnicy: Skieruj dyszę gaśnicy w stronę bazy ognia, trzymając ją za specjalne uchwyty. Odkręć zawór i kieruj strumień CO2 skośnie w dół, w kierunku pożaru.
 5. Zakończenie akcji: Po ugaszeniu pożaru zamknij zawór, aby przerwać działanie gaśnicy.

Warto zaznaczyć, że gaśnice śniegowe są stosunkowo ciężkie i ich efektywność jest ograniczona czasowo do około 10 sekund działania. Ponadto, ze względu na niską temperaturę środka gaśniczego, osoba używająca gaśnicy musi zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć odmrożenia.

Pamiętaj, że prawidłowe użycie gaśnicy śniegowej może uratować życie i mienie, dlatego warto regularnie szkolić się z obsługi tego typu sprzętu gaśniczego. Dla bardziej szczegółowych informacji, warto zapoznać się z instrukcją obsługi gaśnicy.

 

Podsumowanie

Podsumowując, gaśnica śniegowa ma potencjał stać się jeszcze bardziej istotnym elementem systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jej rozwój i ulepszenia mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności gaszenia pożarów przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko. W miarę postępu technologicznego i rosnącej świadomości ekologicznej, możemy spodziewać się innowacji, które uczynią gaśnice śniegowe jeszcze bardziej przyjaznymi dla użytkownika i środowiska. To pokazuje, że nawet w tak tradycyjnej dziedzinie jak ochrona przeciwpożarowa, innowacje mogą przynieść znaczące korzyści i poprawić bezpieczeństwo wszystkich.

 

Rekomendowane gaśnice śniegowe od Fire and Gas:

BOXMET Gaśnica śniegowa 2 kg GS-2x B

BOXMET GAŚNICA ŚNIEGOWA 5 KG ENERGETYCZNA GS-5X/E B (245KV)

GLORIA GAŚNICA ŚNIEGOWA 2 KG GS-2X B KS 2 ST STAŁOCIŚNIENIOWA

GLORIA GAŚNICA ŚNIEGOWA 5 KG GS-5X B KS 5 ST STAŁOCIŚNIENIOWA

 

Dodaj komentarz

Wymagane*

Administratorem danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza jest Fire And Gas sp. z o.o. sp.k
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w Polityce prywatności.

Ostatnio na blogu

Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznych
Porady
Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznychW ostatnich latach, z uwagi na rosnące zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, instalacje fotowoltaiczne stały się powszechne...
Pożary w Polsce - maj 2024
Pożary w Polsce - maj 2024W ostatnim czasie mamy do czynienia z narastającą liczbą bardzo dużych pożarów, które w znaczny sposób wpływają na jakość...
ZARZĄDZAJ PLIKAMI COOKIE
Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej