Kontakt

Masz pytanie?

Schowek
0
Twój koszyk 0,00 zł
Twój koszyk jest pusty

Gaśnica pianowa

05 - 06 - 2024

Gaśnica pianowa – wstęp

Gaśnica pianowa to niezastąpione urządzenie, które może uratować życie i mienie w przypadku pożaru. Jest to rodzaj gaśnicy, w której środkiem gaśniczym jest piana gaśnicza, wyrzucana za pomocą sprężonego gazu, takiego jak azot lub dwutlenek węgla. Piana ta działa poprzez odizolowanie palącego się materiału od tlenu, co skutecznie tłumi ogień.

Gaśnice pianowe, choć nieco rzadziej spotykane niż inne typy gaśnic, nadal są ważnym elementem wyposażenia bezpieczeństwa, zarówno w przemyśle, jak i w domach prywatnych. Ich skuteczność w walce z ogniem sprawia, że są cennym narzędziem w każdym zestawie przeciwpożarowym.

 

Budowa i działanie gaśnicy pianowej

Konstrukcja gaśnicy pianowej jest dość prosta, ale jednocześnie genialna. Składa się ona ze zbiornika, w którym znajduje się roztwór wodorowęglanu sodu ze środkiem pianotwórczym oraz zbiorniczka z kwasem, które są oddzielone membraną. W momencie aktywacji gaśnicy, membrana jest przebijana, co powoduje reakcję chemiczną i wytworzenie piany gaśniczej.

Piana gaśnicza, wyrzucana za pomocą sprężonego gazu, takiego jak azot lub dwutlenek węgla, pokrywa palący się materiał grubą warstwą, która odizolowuje go od powietrza. Dzięki temu, pożar zostaje szybko opanowany.

Nowoczesne gaśnice pianowe są wyposażone w specjalne dysze, które pozwalają na bezpieczne użycie nawet w pobliżu urządzeń elektrycznych, pod warunkiem zachowania odpowiedniej odległości. To rozwiązanie zwiększa ich uniwersalność i pozwala na szersze zastosowanie w różnych sytuacjach pożarowych.

Gaśnice pianowe, mimo swojej skuteczności, nie są tak powszechne jak inne typy gaśnic, głównie z powodu wyższych kosztów utylizacji przeterminowanych ładunków. Niemniej jednak, ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa jest nieoceniona, zwłaszcza w miejscach, gdzie ryzyko pożaru jest wysokie, jak na przykład w gastronomii czy przemyśle.

 

Rodzaje gaśnic pianowych

Istnieje kilka rodzajów gaśnic pianowych, które różnią się między innymi typem piany oraz sposobem jej wytwarzania. Podstawowy podział wyróżnia gaśnice mechaniczne i chemiczne. Gaśnice mechaniczne wytwarzają pianę na skutek mechanicznego połączenia roztworu wodnego środka pianotwórczego z powietrzem, natomiast gaśnice chemiczne działają w oparciu o zachodzącą reakcję chemiczną.

Ponadto, gaśnice pianowe mogą być klasyfikowane ze względu na typ piany, takie jak syntetyczne, fluorosyntetyczne, proteinowe, fluoroproteinowe oraz do gaszenia cieczy polarnych. Różnią się one składem i właściwościami, co wpływa na ich efektywność w różnych sytuacjach pożarowych.

 

Klasyfikacja pożarów w Polsce:

Klasyfikacja pożarów w Polsce jest złożonym systemem, który uwzględnia wiele czynników, takich jak wielkość, rodzaj i przyczyny pożaru. W zależności od powierzchni lub objętości, pożary dzieli się na małe, średnie, duże i bardzo duże. Małe pożary to te, które spalają powierzchnię do 70 m² lub mają objętość do 350 m³, średnie obejmują obszar od 71 do 300 m² lub objętość od 351 do 1500 m³, duże to pożary o powierzchni od 301 do 1000 m² lub objętości od 1501 do 5000 m³, a bardzo duże przekraczają te wartości. Dodatkowo, pożary klasyfikuje się ze względu na rodzaj palącego się materiału, co jest istotne dla wyboru odpowiedniej metody gaśniczej.

Wyróżnia się grupy pożarowe:

A - pożary ciał stałych,

B - pożary cieczy palnych i substancji topiących się w wysokiej temperaturze,

C - pożary gazów palnych,

D - pożary metali,

oraz F - pożary tłuszczów.

 

Zastosowanie gaśnicy pianowej

Gaśnice pianowe są niezastąpionym narzędziem w walce z ogniem, oferując skuteczność i wszechstronność w gaszeniu różnych typów pożarów. Ich działanie opiera się na zasadzie izolacji źródła ognia od tlenu oraz chłodzenia palących się materiałów, co czyni je idealnym wyborem w wielu sytuacjach.

Typy pożarów, które można gasić przy użyciu gaśnicy pianowej, obejmują pożary ciał stałych (typ A), takich jak drewno, papier, węgiel, czy tkaniny, oraz pożary cieczy palnych (typ B), w tym nafta, alkohol, czy parafina. Gaśnice pianowe są również skuteczne w przypadku pożarów tłuszczów i olejów roślinnych oraz zwierzęcych (typ F), co sprawia, że są one szczególnie przydatne w środowiskach gastronomicznych, takich jak kuchnie restauracyjne czy bary.

Zastosowanie gaśnic pianowych - typy pożarów

Jednakże, istnieją pewne ograniczenia w użyciu gaśnic pianowych. Nie powinny one być stosowane do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem, ze względu na przewodzenie prądu przez wodę, która jest składnikiem piany. Ponadto, nie nadają się do gaszenia pożarów substancji reagujących chemicznie z wodą, takich jak karbid.

Warto zaznaczyć, że gaśnice pianowe znajdują zastosowanie nie tylko w przemyśle i gastronomii, ale również w domowych warunkach. Mogą one stanowić ważny element wyposażenia w kotłowniach, magazynach, a nawet w kuchniach domowych, zwiększając bezpieczeństwo i gotowość do szybkiego reagowania w przypadku pożaru.

Podsumowując, gaśnice pianowe są wszechstronnym rozwiązaniem, które może zapewnić skuteczną ochronę przed pożarami w różnorodnych środowiskach. Ich właściwe zastosowanie i obsługa mogą znacząco przyczynić się do ochrony życia, zdrowia oraz mienia.

 

Wady i zalety gaśnic pianowych:

Gaśnice pianowe są jednym z najczęściej wybieranych urządzeń do walki z pożarami, szczególnie w przypadku pożarów grupy ABF, które obejmują ciała stałe takie jak papier, drewno, guma oraz ciecze i topniejące ciała stałe. Ich popularność wynika z wielu zalet, które sprawiają, że są one efektywnym i ekologicznym rozwiązaniem w ochronie przeciwpożarowej.

 

Zalety gaśnic pianowych:

 1. Ekologiczne – gaśnice pianowe są bardziej przyjazne dla środowiska niż ich proszkowe odpowiedniki, ponieważ pozwalają na zmniejszenie ilości zużycia wody podczas gaszenia ognia.
 2. Skuteczność – są one skuteczne w zabezpieczaniu obiektów przed pożarami, odcięcie dostępu powietrza do palącej się powierzchni jest kluczowe w walce z ogniem.
 3. Łatwość w obsłudze – nawet osoba niewprawiona powinna bez problemu poradzić sobie z ich użytkowaniem.
 4. Brak zanieczyszczeń – w przeciwieństwie do gaśnic proszkowych, gaśnice pianowe nie zanieczyszczają pomieszczeń, co ułatwia czyszczenie po użyciu.
 5. Możliwość wielokrotnego napełniania – co sprzyja ekologii i ekonomiczności.

 

Wady gaśnic pianowych:

 1. Ograniczone zastosowanie – nie nadają się do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych.
 2. Wybór modelu – na rynku dostępne są różne modele gaśnic pianowych, co może utrudnić wybór odpowiedniego urządzenia spełniającego wymagania normy europejskiej EN3, Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE oraz standardy ISO 9001.
 3. Koszt – mogą być droższe w zakupie niż inne typy gaśnic, choć ich wielokrotne użycie może zniwelować początkowe koszty.

Podsumowując, gaśnice pianowe są cennym narzędziem w zapobieganiu i zwalczaniu pożarów, oferując wiele korzyści, które przeważają nad ich wadami. Ich ekologiczny charakter, skuteczność i łatwość w obsłudze sprawiają, że są one odpowiednim wyborem dla wielu obiektów i sytuacji. Jednakże, ważne jest, aby dokładnie rozważyć ich zastosowanie i wybrać model zgodny z obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa.

 

Gaśnice pianowe - przepisy

W Polsce, zasady dotyczące rozmieszczania i stosowania gaśnic pianowych są ściśle regulowane przez prawo, a ich przestrzeganie jest kluczowe dla zapewnienia skutecznej ochrony przed pożarami.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, które spełniają wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w danym obiekcie.

Rozmieszczenie gaśnic w obiektach również podlega określonym wymogom. Muszą one być umieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, takich jak przy wejściach do budynków, na klatkach schodowych, czy na korytarzach. Ponadto, odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 metrów.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest sprawą priorytetową i wymaga świadomego podejścia do wyboru i stosowania odpowiednich środków gaśniczych. Gaśnice pianowe, dzięki swojej skuteczności i uniwersalności, stanowią ważny element systemu ochrony przeciwpożarowej, który może uratować życie i zminimalizować szkody w przypadku pożaru. Dlatego też, znajomość przepisów i zasad dotyczących gaśnic pianowych jest niezbędna dla każdego, kto chce zapewnić sobie i swoim bliskim maksymalne bezpieczeństwo.

 

Jak dobrać gaśnicę pianową

Wybór odpowiedniej gaśnicy pianowej jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno w domu, jak i w miejscu pracy. Gaśnice pianowe są powszechnie stosowane ze względu na ich skuteczność w gaszeniu pożarów ciał stałych, cieczy palnych oraz tłuszczów i olejów roślinnych i zwierzęcych. Aby dokonać właściwego wyboru, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników.

Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć, jak działa gaśnica pianowa. Środek gaśniczy w postaci piany powstaje poprzez zmieszanie wody z koncentratem pianotwórczym, który jest następnie wyrzucany na zewnątrz za pomocą sprężonego gazu, takiego jak dwutlenek węgla lub azot. Piana działa dwutorowo: izoluje palący się materiał od tlenu oraz obniża jego temperaturę, co pomaga szybko opanować pożar.

Następnie, należy określić rodzaj pożaru, który może potencjalnie wystąpić w danym miejscu. Gaśnice pianowe są oznaczone jako ABF, co oznacza, że są odpowiednie do gaszenia pożarów typu A (ciała stałe), B (cieczy palnych) oraz F (tłuszcze i oleje). Nie są one jednak przeznaczone do gaszenia urządzeń elektrycznych, ponieważ woda w pianie może przewodzić prąd elektryczny.

Kolejnym krokiem jest wybór gaśnicy o odpowiedniej pojemności. Zaleca się, aby gaśnica była dostosowana do rozmiaru pomieszczenia lub obiektu, w którym będzie używana. Większe pomieszczenia wymagają gaśnic o większej pojemności, aby zapewnić skuteczne pokrycie obszaru zagrożonego pożarem.

Warto również zwrócić uwagę na jakość gaśnicy. Produkty od renomowanych producentów, które spełniają normy europejskie EN3, Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE oraz standardy ISO 9001, są zazwyczaj bardziej niezawodne i trwałe. Dodatkowo, zbiornik gaśnicy powinien być pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV, co zapewnia dłuższą żywotność urządzenia.

Podsumowując, wybór gaśnicy pianowej powinien być podyktowany rodzajem i wielkością potencjalnego zagrożenia pożarowego, a także jakością i pojemnością urządzenia. Pamiętaj, aby regularnie kontrolować stan gaśnicy i przeprowadzać jej serwis zgodnie z zaleceniami producenta, aby zawsze była gotowa do użycia w razie potrzeby.

 

Gdzie umieścić gaśnicę pianową

Właściwe rozmieszczenie gaśnicy pianowej jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności w przypadku pożaru. Gaśnica pianowa, ze względu na swoje właściwości i zastosowanie, powinna być umieszczona w miejscu łatwo dostępnym, widocznym i chronionym przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz źródłami ciepła.

Oto kilka wskazówek, gdzie najlepiej umieścić gaśnicę pianową:

 1. Przy wejściach do budynków: Umieszczenie gaśnicy w pobliżu wejścia zapewnia łatwy dostęp do niej zarówno dla osób wewnątrz budynku, jak i służb ratunkowych przybywających na miejsce.
 2. Na klatkach schodowych i korytarzach: W przypadku ewakuacji, klatki schodowe i korytarze są głównymi drogami ucieczki, dlatego ważne jest, aby gaśnice były w tych miejscach łatwo dostępne.
 3. Przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz: Gaśnice umieszczone w tych lokalizacjach mogą być szybko wykorzystane do stłumienia ognia, zanim rozprzestrzeni się on na większy obszar.
 4. W miejscach podwyższonego ryzyka: Takie obszary obejmują kuchnie, pomieszczenia z urządzeniami elektrycznymi, kotłownie, czy miejsca przechowywania łatwopalnych materiałów.
 5. W budynkach wielopiętrowych: Na każdej kondygnacji powinna znajdować się przynajmniej jedna gaśnica, aby zapewnić szybką reakcję na pożar na każdym poziomie budynku.

Pamiętaj, że gaśnica pianowa nie jest przeznaczona do gaszenia urządzeń pod napięciem ani substancji reagujących z wodą. Dlatego też, w miejscach takich jak warsztaty elektryczne czy pomieszczenia z urządzeniami elektronicznymi, należy rozważyć umieszczenie innych typów gaśnic, takich jak gaśnice proszkowe lub CO2, które są bezpieczne do stosowania w takich warunkach.

Zawsze upewnij się, że gaśnica jest regularnie kontrolowana i serwisowana, aby w przypadku potrzeby była gotowa do użycia. Regularne szkolenia z obsługi gaśnic również mogą znacząco zwiększyć szanse na skuteczne użycie gaśnicy w sytuacji zagrożenia.

Zachowanie tych zasad pomoże zapewnić, że w razie pożaru, będziesz miał dostęp do odpowiedniego sprzętu gaśniczego, co może uratować życie i mienie.

 

Jak prawidłowo używać gaśnicy pianowej?

Przy użyciu gaśnicy pianowej, ważne jest, aby nie obracać jej ani nie zmieniać pozycji wyjściowej. Po przygotowaniu gaśnicy do użycia, należy otworzyć zawór, aby umożliwić wypływ środka gaśniczego. Następnie skierować strumień na podstawę ognia, a nie na płomienie, co pomoże w skutecznym gaszeniu pożaru. Ruchy gaśnicą powinny być z boku na bok, aby równomiernie rozprowadzić środek gaśniczy na ogniu.

Pamiętajmy, że w chwili zagrożenia nie ma czasu na naukę, dlatego warto zapoznać się z instrukcją obsługi gaśnicy i przeprowadzić trening użycia, aby w razie potrzeby działać szybko i skutecznie. Gaśnice pianowe mogą uratować życie i mienie, ale tylko wtedy, gdy są używane prawidłowo. Dlatego też, zawsze warto mieć pod ręką dostęp do instrukcji i regularnie sprawdzać stan gaśnicy, aby w razie pożaru, móc działać bez wahania.

 

Jak serwisować gaśnicę pianową

Serwisowanie gaśnicy pianowej jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zarówno w domu, jak i w miejscu pracy. Gaśnica pianowa, ze względu na swoją skuteczność w gaszeniu pożarów klas A i B, czyli materiałów stałych oraz płynów łatwopalnych, jest niezastąpionym narzędziem w każdym zestawie przeciwpożarowym. Aby jednak gaśnica była zawsze gotowa do użycia w razie potrzeby, konieczne jest regularne przeprowadzanie serwisu.

 

Kiedy należy serwisować gaśnicę pianową?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gaśnice powinny być poddawane regularnym przeglądom serwisowym. Zaleca się, aby przegląd gaśnicy pianowej był przeprowadzany co najmniej raz w roku. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że gaśnica jest w pełni sprawna i gotowa do działania w każdej sytuacji.

Zgodnie z §3.3. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) „przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”.

CNBOP - standard konserwacji gaśnic 

 

Jakie czynności obejmuje serwis gaśnicy pianowej?

Serwis gaśnicy pianowej obejmuje szereg czynności, które mają na celu sprawdzenie jej stanu technicznego oraz funkcjonalności. Oto niektóre z nich:

 • Wizualna kontrola stanu zewnętrznego gaśnicy, w tym obudowy, węży, manometru i zaworów.
 • Sprawdzenie ciśnienia w zbiorniku oraz stanu środka gaśniczego.
 • Kontrola daty ważności gaśnicy oraz terminu ostatniego serwisu.
 • Wymiana środka gaśniczego, jeśli jest to konieczne.
 • Sprawdzenie i ewentualna wymiana uszczelek i innych elementów, które mogą ulec zużyciu.
 • Przeprowadzenie próby działania gaśnicy, aby upewnić się, że jest ona w pełni funkcjonalna.

 

Gdzie można serwisować gaśnicę pianową?

Serwis gaśnicy pianowej powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowanego technika, który posiada odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. Można to zrobić w specjalistycznych punktach serwisowych, które oferują tego typu usługi. Warto wybrać takie miejsce, które posiada dobre opinie i jest znane z profesjonalnego podejścia do klienta.

 

Co zrobić, jeśli gaśnica pianowa wymaga naprawy lub wymiany?

Jeśli podczas serwisu zostanie stwierdzone, że gaśnica pianowa wymaga naprawy lub wymiany, należy to zrobić jak najszybciej. Używanie gaśnicy, która nie jest w pełni sprawna, może być niebezpieczne i nieefektywne. W takim przypadku najlepiej skontaktować się z producentem gaśnicy lub autoryzowanym serwisem, aby uzyskać fachową pomoc.

Regularny serwis gaśnicy pianowej jest niezbędny dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Dzięki temu możemy być spokojni, że w razie pożaru nasze gaśnice będą działały skutecznie i bezawaryjnie. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo przeciwpożarowe zaczyna się od nas samych i naszej świadomości znaczenia odpowiedniego utrzymania sprzętu gaśniczego.

 

Podsumowanie

Gaśnica pianowa to niezbędne urządzenie, które może uratować życie i mienie w przypadku pożaru. Gaśnice pianowe są szczególnie przydatne do gaszenia pożarów z grup A i B, które obejmują substancje stałe, takie jak meble, oraz płyny łatwopalne, w tym te lżejsze od wody, jak benzyna. Jednakże, ważne jest, aby pamiętać, że gaśnic pianowych nie należy używać do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem, ponieważ piana przewodzi prąd elektryczny. Nowoczesne gaśnice na pianę mechaniczną mogą zapewnić bezpieczeństwo użytkownikowi pod warunkiem zachowania odpowiedniej odległości od gaszonego przedmiotu.

Dzięki swojej skuteczności i ekologicznemu charakterowi, Warto zaznaczyć, że gaśnice pianowe, choć skuteczne, są stosunkowo rzadko spotykane ze względu na wysokie koszty utylizacji przeterminowanych ładunków. Mimo to, wielu producentów oferuje nowoczesne modele gaśnic na pianę mechaniczną, które są bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne.

gaśnice pianowe są coraz częściej wybierane jako wyposażenie obowiązkowe w miejscach takich jak kuchnie, kotłownie, magazyny, a także w przemyśle i gastronomii. Ich obsługa jest prosta i intuicyjna, co pozwala nawet osobom niewprawionym na szybkie opanowanie zagrożenia. Dodatkowo, gaśnice pianowe są łatwe w konserwacji i mogą być wielokrotnie napełniane, co przyczynia się do ich długowieczności i aspektów ekologicznych. Przy wyborze gaśnicy pianowej warto zwrócić uwagę na to, czy spełnia ona europejskie normy bezpieczeństwa i czy posiada odpowiednie certyfikaty, co jest gwarancją jakości i niezawodności.

Podsumowując, gaśnica pianowa jest ważnym narzędziem prewencyjnym, które może znacząco przyczynić się do ochrony życia i mienia. Regularne szkolenia z zakresu obsługi gaśnic oraz ich prawidłowe umiejscowienie i konserwacja są kluczowe dla zapewnienia skuteczności tego urządzenia w sytuacji kryzysowej.

 

REKOMENDOWANE GAŚNICE PIANOWE OD FIRE AND GAS:

BOXMET GAŚNICA PIANOWA 6 L GWP-6X AB

GLORIA GAŚNICA PIANOWA 9 L GLORIA GPN-9X AB SD9 Z WIESZAKIEMjavascript:mctmp(0);

Dodaj komentarz

Wymagane*

Administratorem danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza jest Fire And Gas sp. z o.o. sp.k
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w Polityce prywatności.

Ostatnio na blogu

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2024
Międzynarodowy Dzień Elektryka 2024Międzynarodowy Dzień Elektryka: Święto Innowacji i Tradycji W Polsce, jak i na całym świecie, elektrycy odgrywają kluczową...
Gaśnica pianowa
Gaśnica pianowaGaśnica pianowa – wstęp Gaśnica pianowa to niezastąpione urządzenie, które może uratować życie i mienie w przypadku pożaru...
ZARZĄDZAJ PLIKAMI COOKIE
Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej